xin-visa-canda
08 Th11

Canada là đất nước phát triển thịnh vượng hàng đầu thế giới với mối quan hệ ngoại giao rộng khắp năm châu. Hiện nay, trong xu hướng hội nhập quốc tế mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Canada và Việt Nam ngày càng được thúc đẩy…

thu-tuc-lam-visa-canada
09 Th5

Lưu ý khi làm thủ tục xin visa Canada: Bản in trên khổ A4, không cắt nhỏ. tránh nhàu nát và hình ảnh không được bị nhòe I. HỒ SƠ NHÂN THÂN KHI LÀM THỦ TỤC XIN VISA CANADA: Hộ chiếu gốc còn hạn + hộ chiếu cũ…

Trần Trang: 0937 204 404
Sa Sa: 0962 909 798
0962 909 798
0937 204 404