lam-visa-di-phap
29 Th5

1. Các giấy tờ cần thiết để xin visa Pháp  Để làm visa Pháp, đương đơn cần chuẩn bị bốn loại giấy tờ như sau (lưu ý: mọi hồ sơ xin visa Pháp đều cần được dịch thuật công chứng): Giấy tờ nhân thân: Hộ chiếu còn hạn…

Trần Trang: 0937 204 404
Sa Sa: 0969 208 772
0969 208 772
0937 204 404